Locations
Harju
Keskkonnaamet Viidumäe looduskeskus
Viidumäe looduskeskuses on võimalik tutvuda püsiekspositsiooniga, mis annavad ülevaate pärandkultuurist, kaitsealustest liikidest ning elupaigatüüpidest, kaitseala ajaloost.

In this page are Discovery Trail for environmental education. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

front_info_text