Keskkonnaamet Viidumäe looduskeskus
Viidumäe looduskeskuses on võimalik tutvuda püsiekspositsiooniga, mis annavad ülevaate pärandkultuurist, kaitsealustest liikidest ning elupaigatüüpidest, kaitseala ajaloost.
Avasturada.ee pakutavate radade läbimiseks on vajalik mobiiltelefon või tahvelarvuti, mis kasutab minimaalselt operatsioonisüsteemi iOS (versioon 8), Android 4.4 või Windows Phone 8.1. Lisaks on vajalik mobiilse interneti ühendus vähemalt 3G kiirusel ning telefonis sisselülitatud GPS-moodul.