Luua Metsanduskool
Luua Metsanduskool pakub elukestvat õpet looduskeskkonda väärtustavateks asjatundjateks kujunemisel. Meie kooli põhiväärtused: Inimese kui isiksuse väärtustamine, head suhted õpetajate ja õpilaste vahel. Looduse väärtustamine. Kohanemis- ja arenemisvõimelisus, paindlikkus, avatus. Kooli lõpetanu aitab kaasa: Metsade säästvale ja jätkusuutlikule majandamisele. Esteetilise ja funktsionaalse elukeskkonna kujundamisele ja rajamisele. Keskkonnateadlikkuse tõusule ja looduse väärtustamisele puhkekeskkonnana.
Avasturada.ee pakutavate radade läbimiseks on vajalik mobiiltelefon või tahvelarvuti, mis kasutab minimaalselt operatsioonisüsteemi iOS (versioon 8), Android 4.4 või Windows Phone 8.1. Lisaks on vajalik mobiilse interneti ühendus vähemalt 3G kiirusel ning telefonis sisselülitatud GPS-moodul.