Locations
Harju
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
See on puhas väljamõeldis, et kõik koolid on ühesugused. Nii palju, kui on koole, on ka erinevaid lugusid. Igaüks, kes veidigi teab midagi oma linna koolidest, saab aru, et nende vahel võivad olla suured erinevused, isegi siis, kui need koolid on ühte tüüpi. Iga kool, nii nagu inimenegi, on omanäoline, kusjuures oma näo kujundamine võib kulgeda erineval viisil. Meie gümnaasiumi sünnipäev on 1. september 1996. Oleme unikaalsed ka oma struktuuri poolest. Meil ei ole algklasse, kõik algab seitsmendast. Mitte igat kooli ei tee eriliseks tema õpilaste elukohageograafia. Meie juurde tulevad noored, kes elavad Ida-Virumaa erinevates kohtades Kiviõlist kuni Sillamäeni. Gümnaasiumi eripäraks on ka õppetöö toimumine perioodide kaupa. See süsteem toimib edukalt. Ka gümnaasiumi sümboolika on eriline: kõik graafilise kujunduse detailid iseloomustavad gümnaasiumile omast stiili. Logode autoriteks on gümnasistid ise. Oleme kindlad, et selliseid ajalehti, nagu annab välja meie gümnaasium, ei anna välja mitte keegi... 2003. aastast on gümnaasiumil olemas oma lipp ja hümn. Muuseas on ka kõik ettevõtmised, õpilasomavalitsus ja muu meil erilised. See tähendab, et erilisus on kõige sobivam sõna iseloomustamaks Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi.

In this page are Discovery Trail for environmental education. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

Minimum requirements: operation system iOS (version 8), Android 4.4 or Windows Phone 8.1. You'll also need at least 3G internet connection and working GPS module on your phone.